د کېږدۍ ګرځنده ښوونځي اصلي موخې

کېږدۍ به یو عالي او مسلکي - د ټولو ملي او نړۍوالو قوانینو او مقرارتو په پام کې نیولو سره - په افغانستان کې په معیار برابر او په وخت تدریسي خدمات وړاندې کوي. د یوې ډلې متخصصینو او تجربه لرونکو ښوونکو، حقوقي مشاورینو لخوا – کوم چې له کلونو راهیسې په بېلابېلو ځایونو کې په تدریس بوخت دي– کېږدۍ ګرځنده ښوونځی به یو استثنا کړي.

Trust: We have earned trust through our honesty, impartiality, responsibility and transparency.

Professionalism: We claim professionalism because we are accurate, innovative and inventive.

Standard: Focus on priorities.

Teamwork: We firmly believe that “interdependence is more valuable than individuality.” (Stephen Covey).

 • د تکړه او په کار پوه ښوونکو ګومارنه.
 • په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم عامول.
 • ماشومانو ته د تعلیم موقع برابرول.
 • د ماشومانو د وړتیاوو روزنه.
 • د سواد عامول.
 • د کوچیانو لپاره د کار او تعلیم زمینه برابرول.
 • د علمي او مسلکي غړیو روزنه.
 • د ژبې او فرهنګ اړتیا پوره کول.
 • په ښوونیزه او فرهنګي برخه کې د کوچیانو سویه لوړول.
 • په ټولنه کې د محروم قشر لپاره د زده کړو موقع برابرول.
 • د هېواد رسمي ژبې غني کول.
 • د افغانستان د قانون حاکمیت، همغږي او ملاتړ کول.
 • د افغانستان د ملي او رسمي ژبو په حیث د پښتو او دري د پرمختګ لپاره اغیزناک میتودونه را منځته کول. 
 • په افغانستان کې د ټولو ژبنيو، ادبي، څېړینیزو ،فرهنګي او تعلیمي مرکزونو سره د اسانتیاوو په رامنخته کولو کې مرسته، همغږي کول او له هغوی څخه ملاتړ کول.
 • د باتجربه لیکوالانو، څېړونکو او ژباړونکو یو داسې لینک او شبکه جوړول چې په مرسته یې د پښتو او دري ژبو ادبیات او مطالعه په نړی کې عامه کړي. 
 • افغانستان یا نړۍ کې د موجوده علمي کاري ځواک څخه ګټه اخیستل.
 • په مختليفو سیمو کې د تعلیم اړوند د معتبرو څېړنو او سروې ګانو تنظیمول.
 • د ښوونځيو او پوهنتونونو لپاره په لوړ کیفیت د پرمختللو متونو او ویډیوګانو مهیا کول. په چاپي او الکترونیکي بڼه د لوړ کیفیت علمي موادو خپرول. 
 • په چاپي او الکترونیکي بڼه د لوړ کیفیت علمي موادو خپرول. 
 • د معیاري تعلیمي سرچینو څخه په ګټه اخېستنه په نوي نسل کې د مطالعې عامول. 
 • پښتو او دري په نړیوال سیواد او عقلي میدان کې د عروج تر حده رسول. 
 • په پښتو او دري کې د معلوماتو پایښت او ثبات د اطمینان تر حده رسول.
 • د ټولنې لپاره غوره الګو.
 • د ټولنې په اخلاقي ارتقا کې ونډه اخیستل
 • د ملي او نړیوالو قوانینو سره اشنايي او موثره لارې لټول.
 • ښې حکومتولۍ ته ژمنتیا.
 • د هېواد ادبي او فرهنګي وضيعيت پېژندنه. 
 • د ادبي او فرهنګي پالېسيو د پلي کولو ارزونه. 
 • په ښو تعليمي او تحصيلي روشونو او ميتودونو کې برخه اخيستل. 
 • د تعليمي او تحصيلي پروګرامونو په پرمختګ کې ونډه اخيستل. 
 • په دولتي او غېر دولتي ارګانونو کې د ادبي او فرهنګي چارو رهبري او مدېريت.